ÖNEMLİ DUYURU !!!
 • 10 Tem 2020

ÖNEMLİ DUYURU !!!

2020 - 2021 FUTBOL SEZONU HAKEM VE GÖZLEMCİ BİLGİ FORMLARI FORMLAR BÖLÜMÜNDE YAYINA GİRMİŞTİR.

TÜM İL HAKEMLERİ BİLGİ FORMLARININ ARKASINDA BULUNAN SAĞLIK RAPORUNU EKSİKSİZ ALACAKTIR.

01.01.2020-30.04.2020 TARİHLERİ ARASINDA İL HAKEMLİĞİNE TERFİ EDEN 27 İL HAKEMİMİZ SAĞLIK RAPORU ALMAYACAKTIR.

HAKEMLER İÇİN

 

 

TARİH

 

FAALİYET

1 Nisan - 31 Temmuz 2020

2020-2021 Futbol Sezonu Lisans Vize İşlemleri

 

 

20 Temmuz 2020

Pazartesi

İllerden Terfi Edebilecek Hakemlerin Vize Belgelerinin

İl Hakem Kurullarına Verilmesi için Son Gün

23 Temmuz 2020

Perşembe

 

İllerden Terfi Edebilecek Hakem Listelerinin ve bu hakemlerin vize belgelerinin İl Hakem Kurullarınca Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesi için son gün

 

24 Temmuz 2020

Cuma

Klasmanlardaki Tüm Hakemler Ve Yardımcı Hakemler İle

 İl Hakemlerinin (Terfi Edebilecek Hakemler Hariç)

Vize Belgelerinin İl Hakem Kurullarına Verilmesi için Son Gün

 

29 Temmuz 2020

Çarşamba

 

 

Vize İşlemleri İçin Düzenlenecek Listeler ve Klasmanlardaki Tüm Hakemler Ve Yardımcı Hakemler İle İl Hakemlerinin (Terfi Edebilecek Hakemler Hariç)

Vize Belgelerinin İl Hakem Kurullarınca

Hakem İşleri Müdürlüğü’ ne Gönderilmesi İçin Son Gün

(Vize İşlemlerinin Tamamlanmasının Son Günü)

 

05 – 12 Ağustos 2020

 

Klasmanlara Terfi Kursları (BÖLGESEL)

 

15 – 16 Ağustos 2020

 

Klasmanlara Terfi Kursları (MERKEZİ)

 

17 - 20 Ağustos 2020

 

 

KLASMANLARIN AÇIKLANMASI

 

Daha sonra belirlenecek

 

Sezon Öncesi Eğitim Semineri ve Atletik Testler  (MERKEZİ)

 

Daha sonra belirlenecek

 

Sezon Öncesi Eğitim semineri ve Atletik Testler (BÖLGESEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

 

 1. Bu program TFF Resmi İnternet Sitesi’ nde yayımlanır ve bu yayım tebliğ niteliğindedir.

 

 1. Bütün klasman gruplarındaki ve unvanlardaki hakemler, il bazında, bölgesel ve merkezi olarak yapılacak aktiviteleri öğrenmek zorundadırlar.

 

 1. İllerden terfi edebilecek hakemler fotoğraflı ve eksiksiz doldurulmuş bilgi formlarını, sağlık raporunu, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TFF ve TFFHGD vize payı bedellerinin yatırıldığını gösteren dekontları 20 Temmuz 2020 tarihine kadar bağlı bulundukları İHK’ ye teslim edeceklerdir. (Aynı anda hakemlik hem de mentörlük yapanlar sadece hakem unvanlarının karşılığı olan vize bedellerini yatırırlar.) Bu hakemlerin vize belgeleri İHK’ ler tarafından incelenecek ve bu belgeler İHK tarafından en geç 23 Temmuz 2020 tarihine kadar Hakem İşleri Müdürlüğü’ ne gönderilecektir. Bu tarihin son gün olduğu unutulmamalıdır. Yukarıdaki açıklanan yöntem dışında, hakemlerin bireysel veya toplu olarak gönderdikleri vize belgeleri işleme alınmayacaktır.

 

 1. Klasmanlardaki tüm hakem, yardımcı hakem ve İl Hakemleri (Terfi edebilecek hakemler hariç) fotoğraflı ve eksiksiz doldurulmuş bilgi formlarını, sağlık raporunu, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TFF ve TFFHGD vize payı bedelleri dekontlarını 24 Temmuz 2020 tarihine kadar bağlı bulundukları İHK’ ye teslim edeceklerdir. Bu hakemlerin vize işlemleri için düzenlenecek listeler ile vize belgeleri, İHK tarafından en geç 29 Temmuz 2020 tarihine kadar Hakem İşleri Müdürlüğü’ ne gönderilecektir. Bu tarihin son gün olduğu unutulmamalıdır. Yukarıdaki açıklanan yöntem dışında, hakemlerin bireysel veya toplu olarak gönderdikleri vize belgeleri işleme alınmayacaktır.

 

 1. Yatırılacak vize bedeli, hakemlerin bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Hakemler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler.

 

 1. Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklık görülen konular ve tarihlerle ilgili olarak değişiklik de dâhil karar vermeye MHK yetkilidir.

 

 

İL HAKEM KURULLARINA YÖNELİK TALİMATLAR

 

 

 1. İllerden Terfi Edebilecek Hakemler, aşağıda belirlenen koşulların tamamını sağlayan hakemler arasından İl Hakem Kurulları tarafından, İl Hakem Kurullarına yönelik talimatların   3 Maddesi’ ne uygun olarak seçilecektir. İçinde bulunulan Covid-19 (Korona Virüs) salgını nedeniyle adayların belirlenmesi için her hangi bir atletik test ve yazılı kural sınavı yapılmayacaktır. Belirlenen Terfi Edebilecek Hakemler listeleri, Hakem Bilgi Formu ve vize süresi içinde alınmış sağlık raporlarıyla birlikte yukarıda belirlenen tarihten önce (23 Temmuz 2020) Hakem İşleri Müdürlüğü’ne iletilecektir:

 

 1. En fazla 32 yaşında olmak,

 

 1. En az lise mezunu olmak,

 

 1. En az yarım sezon il hakemliği yapmak (Mazeret hariç).

 

 

 1. Aday Hakemlikte başarılı görülüp, 01.01.2020 tarihinden sonra, 30.04.2020 tarihinden önce    (MHK karar tarihi esas alınır), İl Hakemliği’ ne terfi eden hakemlerin lisans işlemleri sırasında gönderilen belgeler arasında yer alan Sağlık Raporu tekrar gönderilmeyecektir. Bu hakemlere ait, sağlık raporu hariç, hakem bilgi formları (yeni sezona göre düzenlenip) ve vize dekontları gönderilecektir.

 

 

 1. İHK, TERFİ EDEBİLECEK Hakem ve Yardımcı Hakemleri, MHK Talimatı ve yukarıdaki 1. Madde hükümlerini göz önünde bulundurarak tespit eder. İHK bu tespitlerinde, görev sayısı ve gözlemci notu zorunlu olmak kaydı ile kendi belirleyeceği diğer objektif kriterleri de (antrenman, yabancı dil bilgisi ile eğitim ve sosyal faaliyetlere katılım, vb.) göz önünde bulundurabilir. MHK’ nin talebi halinde konu ile ilgili tüm belgeler, İHK tarafından MHK’ ye gönderilecektir.

 

 1. TERFİ EDEBİLECEK Hakem ve Yardımcı Hakemler listesine alınacak sayılar o ilin vizeli, lisanslı İl Hakemi sayısının en fazla %10’ u kadardır. Bu sayı bir (1) den az olmamalıdır. (Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5’ ten aşağısı ise alt sayıya tamamlanır).

Terfi edebilecek Hakem ve Yardımcı Hakem sayılarını 1/3 oranı kullanılarak Hakem İşleri Müdürlüğü bildirecektir.

Terfi Edebilecek Kadın Hakem sayısı en çok 2 olan illerde adayların hakem veya yardımcı hakem olarak bildirilmesi İl Hakem Kurullarının tercihi olup istenirse her iki aday da hakem veya her iki aday da yardımcı hakem olarak bildirilebilir. Kadın Bölgesel Hakem ve Kadın Bölgesel Yardımcı hakemi olmayan illerde en fazla 1 Kadın Hakem, 2 Kadın Yardımcı Hakem teklif edilebilir.

Hakem İşleri Müdürlüğü’ nün illere göndereceği teklif edilecek sayılar nihaidir. Hakem-yardımcı hakem teklif değişikliği yapılmayacaktır.

 

 

 1. TERFİ EDEBİLECEK Hakem ve Yardımcı Hakem listeleri, ekte gönderilen formlara doldurularak Hakem İşleri Müdürlüğü’ ne gönderilecektir. Bu adaylar, bilgi formları ve sağlık raporlarını en geç 20 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar İHK’ ye teslim edeceklerdir.  Bu listeler, BHK tarafından da onaylanarak, en geç 23 Temmuz 2020 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü’ ne ulaşacak şekilde APS, kargo, faks ya da e-posta aracılığıyla İHK TARAFINDAN iletilecektir.

 

 

 

 

TERFİ KURSLARI, UYGULAMALAR,

HAKEM KLASMANLARI DEĞERLENDİRME VE TESPİT YÖNTEMİ

 

 

 

 1. Klasmanlara Terfi Kursları 05 - 12 Ağustos 2020 tarihleri arasında BÖLGESEL olarak yapılacaktır.

 

 1. Kurslara katılacak hakemlere gerekli tebligatlar Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları vasıtasıyla yazılı olarak ve imza karşılığı yapılacaktır.

 

 1. Kurslara katılan adaylara, Yorum Sınavı, Görüntülü Sınav ve Mülakat yapılacaktır. Kurslarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:

 

 • 2019 - 2020 Futbol Oyun Kuralları Kitabı,
 • Yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ilgilendiren hükümleri,
 • 2019 - 2020 sezonunda MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından sunulan eğitim paketleri.

 

 1. Kurs uygulamaları, takvim tarihlerinde Saat: 09.30’ da başlayacaktır.

 

 1. Kurslara mazeretleri olsa dahi katılmayan veya katılamayanlar kurslarda başarısız olmuş sayılırlar.

 

 1. Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. MHK Talimatı hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri nihaidir. 

 

 1. 15 – 16 Ağustos 2020 tarihlerinde MERKEZİ olarak yapılacak olan Klasmanlara Terfi Kursları programı ve tebligatlar Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

GÖZLEMCİLER İÇİN

 

 

 

TARİH

 

FAALİYET

1 Nisan - 31 Temmuz 2020

2020-2021 Futbol Sezonu Lisans Vize İşlemleri

 

 

20 Temmuz 2020

Pazartesi

 

 1. İllerden Terfi Edebilecek Gözlemcilerin Vize Belgelerinin

İl Hakem Kurullarına Verilmesi için Son Gün                                                       2) Gözlemciliğe Başvuru İçin (hakemliği 2019 - 2020 futbol sezonunda bırakanlar veya dışardan müracaat edenler) MHK’ ye dilekçe verme tarihinin son günü (Bağlı bulunulan İl Hakem Kuruluna evrakların 20 Temmuz Pazartesi gününe kadar verilmesi için son gündür)

 

22 Temmuz 2020

Çarşamba

İl Gözlemci Aday Kursları ( İHK tarafından uygulanır )

23 Temmuz 2020

Perşembe

İllerden terfi edebilecek Gözlemci aday Listelerinin

İl Hakem Kurulları Tarafından

Hakem İşleri Müdürlüğü’ne Gönderilmesi

24 Temmuz 2020

Cuma

Vize İçin Gerekli Belgelerin İl Hakem Kurullarına Teslim Edilmesi Son Günü

29 Temmuz 2020

Çarşamba

 

 

Tüm Gözlemciler İle Hakemliği 2019 - 2020 Futbol Sezonunda Bırakanlar

Veya Dışardan Müracaat Eden Gözlemcilerin

Vize İşlemleri İçin Düzenlenecek Listeler Ve Vize Belgelerinin

İl Hakem Kurullarınca Hakem İşleri Müdürlüğü’ ne Gönderilmesinin Son Günü

(Vize İşlemlerinin Tamamlanmasının Son Günü)

 

05 – 12 Ağustos 2020

Klasmanlara Terfi Kursları (BÖLGESEL)

15 – 16 Ağustos 2020

Klasmana Terfi Kursu (MERKEZİ)

17 - 20 Ağustos 2020

KLASMANLARIN AÇIKLANMASI

Daha sonra belirlenecek

 

Sezon Öncesi Eğitim Semineri (MERKEZİ)

 

Daha sonra belirlenecek

 

Sezon Öncesi Eğitim Semineri (BÖLGESEL)

 

 

 

   

PROGRAMLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

 

 1. Bu program TFF Resmi İnternet Sitesi’nde yayımlanır ve bu yayım tebliğ niteliğindedir.

 

 1. Bütün klasman gruplarındaki gözlemciler, il bazında, bölgesel ve merkezi olarak yapılacak aktiviteleri öğrenmek zorundadırlar.

 

 1. İllerde yapılacak İl Gözlemci Kurslarına, MHK Talimatı’ nın 62. Maddesi’ nde belirtilen Gözlemciliğe Giriş Koşullarına haiz olan ve 20 Temmuz 2020 tarihine kadar dilekçe ile İHK’ ye müracaat eden İl Gözlemci Adayları (İhtiyaç varsa) katılacaktır.

 

 1. Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklıklar görülen konularda ve tarihlerde değişiklik de dahil karar vermeye MHK yetkilidir.

 

 1. Gözlemciliğe başvuru için gereken evraklar, Cumhuriyet Savcılığı’ndan son 6 ay içinde alınmış arşivli adli sicil kaydı, noter onaylı öğrenim belgesi sureti, noter veya kurum onaylı nüfus cüzdanı sureti, eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı bilgi formu, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TFF ve TFFHGD vize payı bedellerinin yatırıldığını gösterir dekontları olup en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar bağlı bulunulan İHK’ ye teslim edilecektir.

 

 

 

 

 

İL HAKEM KURULLARINA YÖNELİK TALİMATLAR

 

 

 1. Bütün unvan gruplarındaki Gözlemciler / Mentörler ile terfi edebilecek Gözlemciler fotoğraflı bilgi formlarını, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TFF ve TFFHGD vize payı bedellerinin yatırıldığını gösterir dekontlarını en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar İHK’ ye teslim edeceklerdir (Aynı anda gözlemcilik ve mentörlük yapanlar sadece gözlemci unvanlarının karşılığı olan vize bedellerini yatırırlar.). Bu gözlemcilerin / mentörlerin vize belgeleri İHK tarafından incelenecek ve bu belgeler İHK tarafından en geç 29 Temmuz 2020 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Yukarıdaki açıklanan yöntem dışında, gözlemcilerin ve mentörlerin bireysel veya toplu olarak gönderdikleri vize belgeleri işleme alınmayacaktır.

 

 1. Yatırılacak vize bedelleri gözlemcilerin / mentörlerin, bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Gözlemciler / mentörler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler. Gözlemciliğe yeni müracaat edenlerin vize ücretleri aday oldukları klasmandan yatıracaklardır. Aday oldukları klasman kadrolarında yer alamamaları halinde, vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre tekrardan hesaplanmasını talep edemezler.

 

 1. İllerde görev yapacak il gözlemci sayısı MHK Talimatı’ nda belirtildiği üzere ihtiyaç kadardır. Bu kadronun belirlenmesinde ildeki haftalık maç sayısı ile ildeki lisanslı vizeli il hakem sayısı dikkate alınmalı ve bu konularda BHK ile mutabakat sağlanmalıdır. BHK üyeleri ile İHK başkan ve üyeleri bu sayının dışındadır.

 

 1. İHK İl Gözlemcilerini ve İl Gözlemci Adaylarını MHK Talimatı hükümlerine uygun olarak EK’ teki ”İl Gözlemcileri ve İl Gözlemci Adayları için Nihai Puan Sıralama Tablosu” nu (FORM 2) kullanarak belirler.

 

 1. İl Gözlemciliği için müracaat edenler, ihtiyaç varsa İHK tarafından yapılacak kursa katılırlar. Kurs neticesinde oluşacak puanlamaya göre sıralanırlar ve bu sıralamaya uygun olarak İl Gözlemcileri Listesi’ne ihtiyaç kadar ilave edilirler. Tespit edilecek il gözlemcilerinin hakem kökenli olmaları şarttır.

 

 

 

 

 

 

 

 1. TERFİ EDEBİLECEK GÖZLEMCİ TEKLİFLERİNDE:

 

 1. İllerden terfi edebilecek Gözlemci aday sayısı, 2’ den az olmamak kaydıyla, ildeki lisanslı vizeli il gözlemci sayısının %10’ unu geçemez (Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5’ ten aşağısı alt sayıya tamamlanır.) Bu sayıları Hakem İşleri Müdürlüğü bildirecektir.

 

 1. İHK’ ler tarafından, illerden terfi edebilecek il gözlemcileri, EK’ teki “İllerden terfi edebilecek Gözlemci Adayları İçin Nihai Puan Sıralama Tablosuna ( FORM 1 – FORM 2 ) yazılırlar.

 

 1. İHK tarafından teklif edilecek listeler, BHK tarafından onaylanarak en geç 23 Temmuz 2020 tarihine kadar İHK tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Listelerin gönderiminde APS, kargo, faks ya da e-posta da kullanılabilir.

 

 

 

TERFİ KURSLARI, UYGULAMALAR,

GÖZLEMCİ KLASMANLARI

DEĞERLENDİRME VE TESPİT YÖNTEMİ

 

 1. İl gözlemciliğine giriş kursları, ihtiyaç duyulan illerde, 22 Temmuz 2020 günü saat 09.00’da başlayacaktır. Bu kurslar ile ilgili program ve detaylar MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanarak gönderilecektir. Kurs değerlendirmesi İHK tarafından yapılacak olup, tüm dokümanlar MHK tarafından istendiğinde gönderilecek şekilde arşivlenecektir.

 

 1. Klasmanlara Terfi Kursları BÖLGESEL olarak, 05 – 12 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Kurslar MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanan kurs programı ve esasları dâhilinde MHK bölge sorumlularının gözetiminde icra edilecektir.

 

 1. 2019 - 2020 futbol sezonu sonunda hakemliği bırakanlar, dilekçe verdikleri takdirde, hakemlik kariyerlerine ve MHK Talimatına uygun gözlemcilik kadroları için aday olarak kursa çağırılabilirler.  

 

 1. Kurslara katılacak gözlemcilere gerekli tebligatlar, Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK başkanlıkları vasıtasıyla yapılacaktır.

 

 1. Klasmanlara terfi kurslarına katılan adaylara, yazılı yorum, görüntülü sınav, bilgisayar seviye testi ve gerekirse mülakat uygulaması yapılacaktır. Kurslarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:

 

 • 2019 - 2020 Futbol Oyun Kuralları Kitabı,
 • Yürürlükteki TFF talimatlarındaki hakemliği / gözlemciliği ilgilendiren hükümler,
 • 2019 - 2020 sezonunda MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından sunulan eğitim paketleri.

 

 1. Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. MHK Talimatı hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri NİHAİDİR.

 

 1. Klasmana Terfi Kursu MERKEZİ olarak, 15 – 16 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 09.30’da yapılacaktır. Kurslar MHK / Eğitim Direktörlüğü tarafından hazırlanan kurs programı ve esasları dâhilinde MHK gözetiminde icra edilecektir.